Achtergrondinformatie houtskelet

Houtskelet

Jamabo bouwt al 30 jaar duurzame en energiezuinige kwaliteitswoningen. Houtskeletbouw leent zich er perfect toe om een uitstekend geïsoleerde woning te bouwen die volledig aan uw wensen voldoet. Een trend die zich er volledig toe leent om te bouwen naar de moderne verwachtingen en normen.
Wanneer men er voor kiest om snel te bouwen is houtskelet ten zeerste aan te raden. Het bouwen van de woning neemt veel minder tijd in beslag dan bij de “traditionele” woning. Ook in de winter en bij slecht weer kan met deze manier van bouwen verder gewerkt worden. Bouwen met hout biedt tevens het voordeel dat het een droog bouw proces is. Dit wil zeggen dat men niet met bouwdrogers en dergelijke moet gaan werken. Het is namelijk zo dat eens de binnen afwerking klaar is, er 24 u later al gestart kan worden met het schilderen in uw nieuwe huis.
Naar energie verbruik toe zijn de houtskelet woningen die wij bouwen extreem goed geïsoleerd. Wind- en luchtdicht bouwen horen bij het bouwen van een goed geïsoleerde woning. Wij zorgen ervoor dat uw woning meer dan voldoet aan de isolatie normen van tegenwoordig. U bespaart al vanaf dag èèn op uw energie factuur.
Jamabo houdt zich er aan om enkel te bouwen met hout uit duurzaam beheerde bossen. Hout is een volledig hernieuwbaar natuurproduct en tevens volledig recycleerbaar.
Het bouwen van een houtskelet woning kan alle vormen aannemen. Het kiezen van verschillende gevelbekledingen, zoals bijvoorbeeld een gevelsteen, crépi of gevelplaten is in deze bouwmethode mogelijk. De binnen afwerking kan volledig strak, landelijk, of … zijn. U kiest wat u graag ziet!
 

Waarom vindt Jamabo energiezuinig bouwen zo belangrijk?

Jamabo weet dat in een woning de meeste energie gebruikt wordt voor het verwarmen van de woning. Men verwarmt meestal nog op fossiele energiebronnen. Deze energie bronnen zijn enorm vervuilend en energie verslindend. Op deze bronnen zit ergens een limiet, we gaan er dus best maar zuinig mee om. Een energiezuinige woning kunnen we makkelijk realiseren ze goed te isoleren en te ventileren.
 

De voordelen van houtskeletbouw

Energiezuinige woningen

Een houtskeletbouwwoning laat zich makkelijk isoleren. Een dikke isolatielaag wordt geplaatst tussen het houten framewerk. Door deze isolatie beschikt de woning over een hier ontbreekt iets zeer traag afkoelt en warmt ze zeer snel op. Tevens wordt de ganse woning in de spouwruimte nog eens ingepakt met een ademende isolatieschil zodat koudebruggen worden uitgesloten. Een koudebrug is een plaats waar de koude naar binnen kan zonder eerst via isolatie te passeren. Een goed geplaatste isolatielaag laat u aanzienlijk besparen op de energiefactuur. Het K-peil van onze woningen bevindt zich rond het K-peil wat nodig is voor een lage energiewoning.

Korte bouwtermijn

Onze jarenlange ervaring en organisatie zorgen ervoor dat het construeren van uw woning op de bouwwerf vlotter verloopt en minder afhankelijk is van de weersomstandigheden. Op een korte tijd staat uw woning water- en winddicht en kan er binnen verder afgewerkt worden. Door de droge bouwmethode (enkel vocht in het hout) is het mogelijk de woning dadelijk te bewonen en in te richten naar uw keuze. Wist u dat bij een gemiddelde “traditionele” woning ongeveer 14.000 liter water wordt gebruikt tijdens het bouwproces?

Ecologisch

Milieuvriendelijker materiaal dan hout is bijna niet gezien. Hout is een volledig hernieuwbare grondstof, weinig vervuilend tijdens exploitatie en verwerking en op het einde van de cyclus volledig te recycleren. Het hout dat wij gebruiken is afkomstig van duurzaam beheerde Europese bossen. Oude bomen nemen heel wat minder CO2 op dan jong groeiende bomen. Hierbij draagt heraanplanting dan weer zijn “steentje” bij.

Economisch

Niet alleen het energiezuinige en ecologische aspect maken bouwen in houtskelet economisch aantrekkelijk, ook de korte bouwtermijn (korte duur van het samenvallen van afbetaling lening en dergelijke) en minder zware funderingsvoorzieningen bij weinig draagkrachtige gronden, kunnen het algemeen kostenplaatje behoorlijk verlagen.